Υποψήφιοι Διδάκτορες

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Logo small

Το Ίδρυμα Fulbright Greece ανακοινώνει με μεγάλη χαρά τη νέα συνεργασία με το Πρόγραμμα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για την χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Α.Ε.Ι. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το Ίδρυμα Fulbright Greece υλοποιούν ένα πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών κινητικότητας σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα των Η.Π.Α., το οποίο απευθύνεται σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες ελληνικών Α.Ε.Ι. To 2024 θα χορηγηθούν 5 υποτροφίες εξάμηνης διάρκειας, για την πραγματοποίηση έρευνας σε Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα των Η.Π.Α., με δυνατότητα μετακίνησης κατά το διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2024 έως 31 Μαΐου 2025.

Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη και η ενίσχυση της κινητικότητας επιστημόνων και ερευνητών μεταξύ της Ελλάδας και των Η.Π.Α. καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας των ελληνικών και των αμερικανικών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

ΑΙΤΉΣΕΙΣ:
Αίτηση από Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2023 έως Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2023
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης: Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2023 τα μεσάνυχτα (23:59)

Η πλήρης πρόσκληση υποβολής αιτήσεων είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

Φωτογραφία:EducationUSA