Πρόγραμμα για Επιστήμονες και Καλλιτέχνες: Ελλάδα-Ισπανία

Πρόγραμμα για Επιστήμονες και Καλλιτέχνες: Ελλάδα-Ισπανία

Διακρατικό πρόγραμμα διδασκαλίας/έρευνας: Ελλάδα-Ισπανία

Ελλάδα και Ισπανία συνδέονται με ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς που πάνε πίσω στους αιώνες. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε την κοινότητα των σεφαρδιτών Εβραίων στην Ελλάδα (με τη γλώσσα τους, τα λαντίνο, και τις μουσικές τους παραδόσεις ) ή τον φημισμένο ζωγράφο της Αναγέννησης Δομίνικο Θεοτοκόπουλο, γνωστό ως Ελ Γκρέκο. Τα προγράμματα συγκριτικής έρευνας για την Ελλάδα και την Ισπανία μπορούν να επικεντρωθούν σε σύγχρονα ή ιστορικά θέματα ή/και σε συγκεκριμένα πεδία μελέτης. Πρόσφορα για μία συγκριτική προσέγγιση στο πλαίσιο της υποτροφίας του Ιδρύματος Fulbright θα μπορούσαν να είναι τα πεδία της ιστορίας, του πολιτισμού ή τα σύγχρονα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά ζητήματα. Οι δράσεις που προβλέπει το πρόγραμμα είναι η διεξαγωγή έρευνας ή/και η συνεργασία με συναδέλφους σε ελληνικά και ισπανικά εκπαιδευτικά/ερευνητικά ιδρύματα, η διδασκαλία, κατά προτίμηση σε προπτυχιακό επίπεδο, ή ένας συνδυασμός των παραπάνω. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν να παρουσιάσουν διαλέξεις ή να διεξαγάγουν σεμινάρια και εργαστήρια που θα έχουν οργανωθεί από τα ιδρύματα που τους φιλοξενούν.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ (στα αγγλικά).