Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Έχω διπλή υπηκοότητα – ελληνική και αμερικανική. Δικαιούμαι να κάνω αίτηση για υποτροφία Fulbright;
Όχι. Ωστόσο, Έλληνες πολίτες που έχουν και την υπηκοότητα μιας άλλη χώρας πλην των ΗΠΑ μπορούν να κάνουν αίτηση.

Τι είδους βίζα παίρνουν οι υπότροφοι του Προγράμματος Fulbright;
Όλοι οι υπότροφοι Fulbright είναι υποχρεωμένοι, από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και το J. William Fulbright Foreign Scholarship Board, να ταξιδέψουν με την βίζα "J-1" για επισκέπτες μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής (visitor exchange visa). Ένας από τους όρους της βίζας αυτής αναφέρει πως όλοι οι υπότροφοι πρέπει να επιστρέψουν και να παραμείνουν στην Ελλάδα για δύο χρόνια προτού τους επιτραπεί να μεταναστεύσουν ή να κάνουν αίτηση για άδεια μόνιμης παραμονής ή άδεια εργασίας στις ΗΠΑ.

Είναι δυνατόν η υποτροφία να αναβληθεί μέχρι τον επόμενο χρόνο;
Οι υποτροφίες Fulbright δεν μπορούν να μεταφερθούν σε μετέπειτα ακαδημαϊκά έτη. Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να ξανακάνουν αίτηση για υποτροφία.

Κάποιος που ήδη σπουδάζει ή διεξάγει έρευνα στις ΗΠΑ δικαιούται να λάβει υποτροφία Fulbright;
Όχι. Άτομα που έχουν ήδη ξεκινήσει να κάνουν έρευνα ή να διδάσκουν ή που βρίσκονται ήδη στις ΗΠΑ με βίζα J-1 για διάστημα περισσότερο από 6 από τους 12 μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας Fulbright δεν δικαιούνται να κάνουν αίτηση.

Θα λάβω κάποια επιβεβαίωση παραλαβής των αιτήσεων και των συστατικών μου επιστολών;
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Ίδρυμα ώστε να βεβαιωθούν πως όλα τα έγγραφα σχετικά με την αίτησή τους παρελήφθησαν.

Έχω λάβει κάποια άλλη υποτροφία για να σπουδάσω/κάνω έρευνα στις ΗΠΑ. Μπορώ να κάνω αίτηση και για υποτροφία Fulbright;
Ναι, αποδέκτες άλλων υποτροφιών μπορούν να κάνουν αίτηση για υποτροφία Fulbright. Ωστόσο, οι υποψήφιοι θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι και τα άλλα ιδρύματα ή οι άλλες πηγές υποτροφιών δεν έχουν τέτοιους περιορισμούς.

Ποιοι αποτελούν την επιτροπή αξιολόγησης;
Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τέσσερις Έλληνες και Αμερικανούς ειδικούς στους κλάδους του συνόλου των υποψηφίων. Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης επιλέγονται από το Δ.Σ. του Ιδρύματος Fulbright, ανώτερους ακαδημαïκούς και διακεκριμένους επαγγελματίες, εκπροσώπους της πρεσβείας των ΗΠΑ, αλλά και παλαιότερους υποτρόφους του Ιδρύματος. Η διευθύνουσα σύμβουλος του Προγράμματος Fulbright στην Ελλάδα και η υπεύθυνη του ελληνικού προγράμματος μετέχουν στην επιτροπή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Μπορείτε να μου πείτε γιατί η αίτησή μου δεν έγινε δεκτή;
Δυστυχώς όχι. Κάθε χρόνο, ο αριθμός των υποψηφίων με τα απαιτούμενα προσόντα είναι μεγαλύτερος του αριθμού των προσφερόμενων υποτροφιών. Η τελική επιλογή και οι διαδικασίες ώστε να γίνει αυτή η επιλογή είναι αρμοδιότητα της επιτροπής αξιολόγησης και του Δ.Σ. του Ιδρύματος Fulbright στην Ελλάδα.

Σε ποιους επιστημονικούς κλάδους προσφέρει υποτροφίες το Ίδρυμα Fulbright;
Το Ίδρυμα προσφέρει υποτροφίες σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων και υποστηρίζει ποικίλα ερευνητικά και καλλιτεχνικά projects. Για μια λίστα των υποτροφιών που δόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, συμβουλευτείτε το Ενημερωτικό Δελτίο του Ιδρύματος Fulbright ή τον σύνδεσμο Υπότροφοι.