Διοίκηση

Διοίκηση

H Υπηρεσία Εκπαιδευτικών και Πολιτισμικών Υποθέσεων (ECA) του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ διαχειρίζεται το Πρόγραμμα με την καθοδήγηση του J. William Fulbright Foreign Scholarship Board. Το δωδεκαμελές Συμβούλιο, που διορίστηκε από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, συστάθηκε από το Κογκρέσο για να εποπτεύει το παγκόσμιο Πρόγραμμα Fulbright, όπως ορίζει η Πράξη Fulbright-Hays του 1961.

Το Ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα διοικείται από ένα διακρατικό Διοικητικό Συμβούλιο. Η σύνθεση του Συμβουλίου ορίζεται από τη διακρατική συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ελλάδα. Σήμερα, οκτώ μέλη, τέσσερεις Αμερικανοί και τέσσερεις Έλληνες πολίτες, απαρτίζουν το διοικητικό σώμα του Ιδρύματος Fulbright στην Ελλάδα. Ο Πρέσβης των ΗΠΑ είναι ο επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου και εγκρίνει τα μέλη του. Τα μέλη εκπροσωπούν την πανεπιστημιακή κοινότητα, τον επιχειρηματικό χώρο, τον διπλωματικό και τους λοιπούς επαγγελματικούς κλάδους των τοπικών ελληνικών και αμερικανικών κοινοτήτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εποπτεία της διοίκησης και των οικονομικών υποθέσεων και διαμορφώνει τη στρατηγική και τα ετήσια προγράμματα του Ιδρύματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο που διαχειρίζεται τις εργασίες του Ιδρύματος και του προσωπικού του.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ FULBRIGHT
Διευθύνουσα Σύμβουλος: Άρτεμις Α. Ζενέτου
Γραμματέας Διευθύνουσας Συμβούλου: Άντζυ Φωτάκη
Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος: Νικόλαος Τουρίδης
Υπεύθυνη Ελληνικού Προγράμματος: Ελς Σιάκος Χάναππε
Οικονομικές Υπηρεσίες: Ανδρέας Ιωαννίδης

Το Ίδρυμα συνεργάζεται με πολλούς φορείς για την επιλογή, επίβλεψη και διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών υποτροφιών: Το Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης (IIE) διαχειρίζεται το πρόγραμμα μεταπτυχιακών φοιτητών και καλλιτεχνών, ενώ το Συμβούλιο για τη Διεθνή Ανταλλαγή Υποτρόφων (IIE/CIES) διαχειρίζεται το πρόγραμμα των επιστημόνων-ερευνητών. H Υπηρεσία Εκπαιδευτικών και Πολιτισμικών Υποθέσεων (ECA) του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ έχει την εποπτεία του Προγράμματος Υποτροφιών Fulbright παγκοσμίως.

ΙΔΡΥΜΑ FULBRIGHT

Υποτροφίες για Έλληνες και Αμερικανούς Πολίτες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Σπουδές στις ΗΠΑ

Ερωτήσεις; Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε τις απαντήσεις
Χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια; Επικοινωνήστε μαζί μας

CONNECT