Διοίκηση και Χρηματοδότηση

Διοίκηση και Χρηματοδότηση

Το Ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα διοικείται από ένα διακρατικό Διοικητικό Συμβούλιο. Η σύνθεση του Συμβουλίου ορίζεται από τη διμερή συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ελλάδα που κυρώθηκε το 1948. Σήμερα, οκτώ μέλη, τέσσερις Αμερικανοί και τέσσερις Έλληνες πολίτες, απαρτίζουν το διοικητικό σώμα του Ιδρύματος Fulbright στην Ελλάδα. Ο Πρέσβης των ΗΠΑ είναι ο Επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου και εγκρίνει τα μέλη του. Τα μέλη εκπροσωπούν την πανεπιστημιακή κοινότητα, τον επιχειρηματικό χώρο και τον διπλωματικό κλάδο της τοπικής ελληνικής και αμερικανικής κοινότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο που διαχειρίζεται τις εργασίες του Ιδρύματος και του προσωπικού του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εποπτεία της διοίκησης και των οικονομικών υποθέσεων και διαμορφώνει πολιτικές και προγράμματα στη βάση των κατευθυντήριων γραμμών από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικών και Πολιτισμικών Υποθέσεων (Educational and Cultural Affairs – ECA) του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ και από το Συμβούλιο Υποτροφιών Εξωτερικού Fulbright (Fulbright Foreign Scholarship Board – FFSB).

Η βασική χρηματοδότηση του Ιδρύματος Fulbright στην Ελλάδα προέρχεται από την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, συνεπικουρούμενη από την Ελληνική Πολιτεία και τη γενναιοδωρία των δωρητών του, στους οποίους συγκαταλέγονται ιδρύματα και οργανισμοί, επιχειρήσεις, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, σύλλογοι και ιδιώτες. Το Ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα συνεργάζεται στενά με τους παρακάτω οργανισμούς και φορείς:

Την Υπηρεσία Εκπαιδευτικών και Πολιτισμικών Υποθέσεων (ECA) του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, το Συμβούλιο Υποτροφιών Εξωτερικού Fulbright (FFSB), το Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης (Institute of International Education – IIE), την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα, το Αμερικανικό Γενικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Άρτεμις Α. Ζενέτου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ FULBRIGHT:
Γραμματέας Διευθύνουσας Συμβούλου: Άντζυ Φωτάκη
Οικονομικές Yπηρεσίες: Ανδρέας Ιωαννίδης
Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος: Νίκος Τουρίδης
Υπεύθυνη Ελληνικού Προγράμματος: Ελς Σιάκος Χάναππε