Ερευνητικό Πρόγραμμα σε Βουλγαρία και Ελλάδα

Ερευνητικό Πρόγραμμα σε Βουλγαρία και Ελλάδα

Διακρατικό ερευνητικό πρόγραμμα Fulbright: Βουλγαρία-Ελλάδα

Το διακρατικό αυτό πρόγραμμα με το Ίδρυμα Fulbright Βουλγαρίας δίνει σε φοιτητές τη δυνατότητα να διεξαγάγουν έρευνα στις δύο χώρες. Χορηγείται μία υποτροφία ετησίως σε απόφοιτους πανεπιστημίου με προτίμηση σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές. Θα εξεταστούν αιτήσεις από όλα τα πεδία, με ιδιαίτερη έμφαση στους παρακάτω επιστημονικούς κλάδους σε σχέση με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία: αρχαιολογία, ιστορία και ιστορία της τέχνης (αρχαία, βυζαντινή, οθωμανική και σύγχρονη), βαλκανικές σπουδές, μεταναστευτικές σπουδές, οικονομικά, τουρισμός (μεταξύ άλλων οικο- και αγροτουρισμός), διατήρηση πολιτισμικής κληρονομιάς, πολιτικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες, κλασικές σπουδές και τέχνες. Το πρόγραμμα διαρκεί εννέα μήνες και θα ξεκινήσει είτε στη Βουλγαρία είτε στην Ελλάδα, ανάλογα με την πρόταση που έχει κατατεθεί.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ (στα αγγλικά).