Πρόγραμμα Distinguished Awards in Teaching

Πρόγραμμα Distinguished Awards in Teaching

Ερευνητικό πρόγραμμα Fulbright για εκπαιδευτικούς Distinguished Awards in Teaching

Το ερευνητικό πρόγραμμα Fulbright Distinguished Awards in Teaching δίνει την ευκαιρία σε Αμερικανούς εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να διεξαγάγουν έρευνα και να συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες στο εξωτερικό για τρεις έως έξι μήνες. Οι υπότροφοι θα εργαστούν σε μεμονωμένα ερευνητικά έργα με επίκεντρο ένα ζήτημα που αφορά την εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη χώρα φιλοξενίας, θα παρακολουθήσουν μαθήματα σε πανεπιστήμιο της χώρας φιλοξενίας και θα συνεργαστούν με συναδέλφους για την εξεύρεση εκπαιδευτικών πρακτικών που θα βελτιώσουν τη μαθησιακή εμπειρία. Στο τέλος του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί θα μοιραστούν τη γνώση και την πείρα που αποκόμισαν από την ξένη χώρα με τους μαθητές και τους συναδέλφους τους στο σχολείο και στην κοινότητά τους. Η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα Fulbright και φιλοξενεί αμερικανούς εκπαιδευτικούς σε κάποιο ίδρυμα.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ (στα αγγλικά).