Διαδικτυακές Εκθέσεις Αμερικανικών Πανεπιστημίων

Διαδικτυακές Εκθέσεις Αμερικανικών Πανεπιστημίων

Οι Διαδικτυακές Εκθέσεις είναι μια δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία στο πλαίσιο της οποίας δίνεται στους συμμετέχοντες η ευκαιρία να:

– πραγματοποιήσουν διαδικτυακές επισκέψεις σε αναγνωρισμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στις ΗΠΑ

– συνδεθούν σε εικονικά δωμάτια και να ανταλλάξουν μηνύματα με υπεύθυνους εγγραφών αμερικανικών πανεπιστημίων

– γνωρίσουν πλήθος αμερικανικών πανεπιστημίων επισκεπτόμενοι τα εικονικά τους δωμάτια

Σε ποιον απευθύνεται;
Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι φοιτητές, γονείς, ακαδημαϊκοί σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί, καθώς και όποιος ενδιαφέρεται να πάρει πληροφορίες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στις ΗΠΑ.

Δείτε τα ιδρύματα που συμμετείχαν στην Εικονική Έκθεση Αμερικανικών Πανεπιστημίων του 2020

U.S. Colleges and Universities - 2020 Virtual Fair