Το εκπαιδευτικό σύστημα των ΗΠΑ

Το εκπαιδευτικό σύστημα των ΗΠΑ

Η οργάνωση της ανώτερης εκπαίδευσης των ΗΠΑ είναι εξαιρετικά ποικιλόμορφη. Υπάρχουν διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα για προπτυχιακές σπουδές: τα κοινοτικά ή διετή κολέγια (community colleges), τα κολέγια τετραετούς φοίτησης και τα πανεπιστήμια. Επίσης, υπάρχουν πολλά προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών στις σχολές για μεταπτυχιακούς φοιτητές (graduate schools). Πολλά από αυτά τα ιδρύματα είναι δημόσια, ενώ πολλά άλλα είναι ιδιωτικά. Η πλειοψηφία αυτών των δομών είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ωστόσο υπάρχουν και κάποιες κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Επισκεφτείτε αυτήν τη σελίδα για να μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό σύστημα στις ΗΠΑ –για την ποικιλία και την οργάνωσή του– και για να κατανοήσετε τους βασικούς όρους που αναφέρονται στον ιστότοπο της Συμβουλευτικής Υπηρεσίας EducationUSA, της επίσημης πηγής για την ανώτατη εκπαίδευση στις ΗΠΑ.