Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθύνονται σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ασχολούνται με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και σε επαγγελματίες στο πεδίο της εκπόνησης αναλυτικών προγραμμάτων, της εκπαίδευσης καθηγητών και της συγγραφής διδακτικών εγχειριδίων. Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Μελέτης των ΗΠΑ (Study of the United States Institute – SUSI) έχει διάρκεια πέντε εβδομάδων και στόχο να βελτιώσει την ποιότητα διδασκαλίας και να ενισχύσει την εκπόνηση αναλυτικών προγραμμάτων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολικά συστήματα εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Λαμβάνει χώρα σε διάφορα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και εστιάζεται σε συγκεκριμένες θεματικές ή ζητήματα από το πεδίο των Αμερικανικών Σπουδών.

ΑΙΤΉΣΕΙΣ:
Αίτηση από Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 έως Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης: Παρασκευή,24 Νοεμβρίου 2023 τα μεσάνυχτα

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα (στα αγγλικά)

Φωτογραφία: Ελένη Παπαμιχαλάκη