Πρόγραμμα για Επιστήμονες και Καλλιτέχνες

Πρόγραμμα για Επιστήμονες και Καλλιτέχνες

Πρόγραμμα Fulbright για Αμερικανούς επιστήμονες

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες που ενδιαφέρονται να διδάξουν ή/και να διεξαγάγουν έρευνα στην Ελλάδα. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν διδακτορικό ή ανώτατο τίτλο σπουδών στο αντικείμενό τους και να έχουν εξασφαλίσει τη διασύνδεσή τους με κάποιο ίδρυμα στην Ελλάδα. Οι υποτροφίες χορηγούνται για περίοδο τριών έως τεσσάρων μηνών και καλύπτουν ποικίλα γνωστικά και επαγγελματικά πεδία.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ (στα αγγλικά).