Πρόγραμμα Fulbright-IKY για Υποψήφιους Διδάκτορες Η.Π.Α.

Πρόγραμμα Fulbright-IKY για Υποψήφιους Διδάκτορες Η.Π.Α.

Πρόγραμμα Fulbright-IKY για Υποψήφιους Διδάκτορες Πανεπιστημίων των Η.Π.Α.

Το Ίδρυμα Fulbright σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) χορηγεί μέχρι τέσσερις υποτροφίες σε Αμερικανούς υποψήφιους διδάκτορες Πανεπιστημίων των Η.Π.Α. για έρευνα σε ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή/και σε ερευνητικά κέντρα.  Η διάρκεια της υποτροφίας είναι έξι μήνες και αφορά σε όλα τα γνωστικά πεδία.  Οι υποψήφιοι πρέπει να λάβουν επίσημη και αναλυτική πρόσκληση συνεργασίας από ελληνικό ΑΕΙ ή/και ερευνητικό οργανισμό.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ (στα αγγλικά).