Συνάντηση Ενημέρωσης πριν την Αναχώρηση για Σπουδές στις ΗΠΑ

Συνάντηση Ενημέρωσης πριν την Αναχώρηση για Σπουδές στις ΗΠΑ

Το Ίδρυμα Fulbright διοργάνωνει κάθε Ιούνιο μία διαδικτυακή συνάντηση ενημέρωσης για φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί και ετοιμάζονται να φοιτήσουν σε κάποιο πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συνάντηση περιλαμβάνει παρουσιάσεις για τη σπουδαστική βίζα, θέματα που αφορούν στην αμερικανική εκπαίδευση και κουλτούρα, τη ζωή ενός φοιτητή σε μία αμερικανική πανεπιστημιούπολη καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για μία ομαλή μετάβαση στις Η.Π.Α. Στη συνάντηση συμμετέχουν φοιτητές που σπουδάζουν ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποτρόφοι Fulbright καθώς και εκπαιδευτικοί σύμβουλοι του Ιδρύματος. Πρόκειται για μία πολύτιμη διαδικτυακή συνάντηση πριν από την αναχώρηση των φοιτητών για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το αντίστοιχο τμήμα της ιστοσελίδας μας στα αγγλικά