Υποτροφίες για Αμερικανούς πολίτες

Υποτροφίες για Αμερικανούς πολίτες

Το Fulbright είναι ο μοναδικός οργανισμός που προσφέρει υποτροφίες για την εκπόνηση ακαδημαϊκού έργου σχεδόν σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.

Οι υποτροφίες Fulbright χορηγούνται ως οικονομική ενίσχυση σε φοιτητές, επιστήμονες και καλλιτέχνες για σπουδές, διαλέξεις και έρευνα. Επιτροπές αξιολόγησης από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ που έχουν οριστεί από το Ίδρυμα Fulbright, επιλέγουν τους υποτρόφους βάσει της ακαδημαϊκής τους αριστείας, των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών τους επιδόσεων, της κοινωνικής τους συνείδησης, των ηγετικών τους ικανοτήτων και των ατομικών τους προσόντων.

Το Fulbright δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα υποτροφιών: προσφέρει στους υποτρόφους την ευκαιρία να αποκτήσουν μια πολιτισμική και ακαδημαϊκή εμπειρία ζωής παρέχοντας στήριξη τόσο πριν, όσο κατά τη διάρκεια και μετά το διάστημα κατά το οποίο χορηγείται η υποτροφία.

Οι υποτροφίες Fulbright απονέμονται στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, των Καλών Τεχνών, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Χρηματοοικονομικών Σπουδών, των Θετικών Επιστημών και της Τεχνολογίας, καθώς και του Περιβάλλοντος, της Εκπαίδευσης, των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και της Δημόσιας Διοίκησης.

Η συγκέντρωση των υποψηφίων για όλα τα προγράμματα υποτροφιών προκύπτει από ανοιχτό ισότιμο εθνικό διαγωνισμό, και βασίζεται στα ατομικά προσόντα και την ακαδημαϊκή αριστεία του κάθε υποψηφίου. Το Ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα υπηρετεί με αφοσίωση την αναγνώριση της έμφυτης αξιοπρέπειας και αξίας του κάθε ατόμου, καθώς και την παροχή ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών.

Παρακάτω θα βρείτε τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων ανά κατηγορία προγράμματος:

Υποτροφίες Fulbright για Αμερικανούς πολίτες χορηγούνται κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Προγράμματα Μεταπτυχιακής Έρευνας
31 Μαρτίου (έναρξη υποβολής) – μέσα Οκτωβρίου (λήξη υποβολής)

Πρόγραμμα για Επιστήμονες και Καλλιτέχνες
1 Φεβρουαρίου (έναρξη υποβολής) – 1 Αυγούστου (λήξη υποβολής)

Υποτροφίες Διαλέξεων - Αιτήσεις γίνονται δεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πρόγραμμα Fulbright Specialists - Αιτήσεις γίνονται δεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Θερινό Σεμινάριο Ελληνικών Κλασικών Σπουδών* - Απαιτούνται δύο ξεχωριστές αιτήσεις: μία για τα Αμερικανικά Ινστιτούτα Διεθνούς Εκπαίδευσης (λήξη υποβολής στις αρχές Ιανουαρίου) και μία για την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα (λήξη υποβολής στις αρχές Ιανουαρίου).
*Το πρόγραμμα δεν διατίθεται αυτήν την περίοδο.

ΙΔΡΥΜΑ FULBRIGHT

Υποτροφίες για Έλληνες και Αμερικανούς Πολίτες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Σπουδές στις ΗΠΑ

Ερωτήσεις; Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε τις απαντήσεις
Χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια; Επικοινωνήστε μαζί μας

CONNECT