Υποτροφίες για Αμερικανούς πολίτες

Υποτροφίες για Αμερικανούς πολίτες

Η επιλογή των υποψηφίων για όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα ανταλλαγής πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός ανοιχτού και δίκαιου εθνικού διαγωνισμού και με γνώμονα τα ατομικά προσόντα και την ακαδημαϊκή αριστεία. Η διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής διασφαλίζεται μέσα από σαφώς προσδιορισμένα κριτήρια και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Το Ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα υπηρετεί με αφοσίωση την αναγνώριση της εγγενούς αξιοπρέπειας και αξίας του κάθε ατόμου καθώς και τη διασφάλιση ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών.

Το Ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα προσφέρει υποτροφίες που καλύπτουν φοίτηση ή τη διεξαγωγή ακαδημαϊκής έρευνας ή/και τη διδασκαλία σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους, σε διάφορα εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα.

Το Ίδρυμα Fulbright όμως δεν προσφέρει απλώς μια υποτροφία· προσφέρει στους υποτρόφους  την ευκαιρία να βιώσουν μία καθοριστική για την πορεία τους πολιτισμική και ακαδημαϊκή εμπειρία, ενώ τους παρέχει στήριξη όχι μόνο για το διάστημα που διαρκεί η υποτροφία αλλά και μετά το πέρας αυτής. Μια υποτροφία Fulbright ανοίγει νέους δρόμους και προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες δόμησης ενός δικτύου επαφών σε παγκόσμια κλίμακα.

Πρόγραμμα Fulbright για Αμερικανούς επιστήμονες

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες που ενδιαφέρονται να διδάξουν ή/και να διεξαγάγουν έρευνα στην Ελλάδα. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν διδακτορικό ή ανώτατο τίτλο σπουδών στο αντικείμενό τους και να έχουν εξασφαλίσει τη διασύνδεσή τους με κάποιο ίδρυμα στην Ελλάδα. Οι υποτροφίες χορηγούνται για περίοδο τριών έως τεσσάρων μηνών και καλύπτουν ποικίλα γνωστικά και επαγγελματικά πεδία. Περισσότερες πληροφορίες

Διακρατικό πρόγραμμα διδασκαλίας/έρευνας: Ελλάδα-Ισπανία

Ελλάδα και Ισπανία συνδέονται με ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς  που πάνε πίσω στους αιώνες. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε την κοινότητα των σεφαρδιτών Εβραίων στην Ελλάδα (με τη γλώσσα τους, τα λαντίνο, και τις μουσικές τους παραδόσεις ) ή τον φημισμένο ζωγράφο της Αναγέννησης Δομίνικο Θεοτοκόπουλο, γνωστό ως Ελ Γκρέκο.  Τα προγράμματα συγκριτικής έρευνας για την Ελλάδα και την Ισπανία μπορούν να επικεντρωθούν σε σύγχρονα ή ιστορικά θέματα ή/και σε συγκεκριμένα πεδία μελέτης. Πρόσφορα για μία συγκριτική προσέγγιση στο πλαίσιο της υποτροφίας του Ιδρύματος Fulbright θα μπορούσαν να είναι τα πεδία της ιστορίας, του πολιτισμού ή τα σύγχρονα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά ζητήματα. Οι δράσεις που προβλέπει το πρόγραμμα είναι η διεξαγωγή έρευνας ή/και η συνεργασία με συναδέλφους σε ελληνικά και ισπανικά εκπαιδευτικά/ερευνητικά ιδρύματα, η διδασκαλία, κατά προτίμηση σε προπτυχιακό επίπεδο, ή ένας συνδυασμός των παραπάνω. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν να παρουσιάσουν διαλέξεις ή να διεξαγάγουν σεμινάρια και εργαστήρια που θα έχουν οργανωθεί από τα ιδρύματα που τους φιλοξενούν. Περισσότερες πληροφορίες

Διακρατικό πρόγραμμα για καλλιτέχνες: Ελλάδα-Ισλανδία

Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε δημιουργικούς ανθρώπους να αντλήσουν έμπνευση από την Αρκτική αλλά και τη Μεσόγειο, δημιουργώντας και παρουσιάζοντας την τέχνη τους σε Ελλάδα και Ισλανδία. Καλύπτει όλες τις τέχνες και ως εκ τούτου απευθύνεται σε δημιουργούς από τον χώρο των εικαστικών τεχνών, συγγραφείς, ποιητές, χορευτές, φωτογράφους, σχεδιαστές, μουσικούς και λοιπούς καλλιτέχνες. Οι υπότροφοι ενθαρρύνονται να διδάξουν ή/και να προσφέρουν καθοδήγηση σε φοιτητές στο πλαίσιο του προγράμματος. Περισσότερες πληροφορίες

Πρόγραμμα Fulbright για επιστήμονες του κόσμου

Δίνει τη δυνατότητα σε επιστήμονες να συμμετάσχουν σε πολυκρατικά, διαπεριφερειακά έργα. Ως ένα πραγματικά διεθνές πρόγραμμα, αμερικανοί επιστήμονες θα έχουν την ευκαιρία να προτείνουν ερευνητικές δράσεις ή δράσεις που συνδυάζουν τη διδασκαλία με την έρευνα οι οποίες θα διεξαχθούν σε δύο ή τρεις χώρες με δυνατότητα ευέλικτου προγραμματισμού και σε χρονικό εύρος ενός ακαδημαϊκού έτους ή δύο συναπτών ετών. Περισσότερες πληροφορίες

Ερευνητικό πρόγραμμα Fulbright για εκπαιδευτικούς Distinguished Awards in Teaching                                                                                         

Το ερευνητικό πρόγραμμα Fulbright Distinguished Awards in Teaching δίνει την ευκαιρία σε Αμερικανούς εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να διεξαγάγουν έρευνα και να συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες στο εξωτερικό για τρεις έως έξι μήνες. Οι υπότροφοι θα εργαστούν σε μεμονωμένα ερευνητικά έργα με επίκεντρο ένα ζήτημα που αφορά την εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη χώρα φιλοξενίας, θα παρακολουθήσουν μαθήματα σε πανεπιστήμιο της χώρας φιλοξενίας και θα συνεργαστούν με συναδέλφους για την εξεύρεση εκπαιδευτικών πρακτικών που θα βελτιώσουν τη μαθησιακή εμπειρία. Στο τέλος του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί θα μοιραστούν τη γνώση και την πείρα που αποκόμισαν από την ξένη χώρα με τους μαθητές και τους συναδέλφους τους στο σχολείο και στην κοινότητά τους. Η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα Fulbright και φιλοξενεί αμερικανούς εκπαιδευτικούς σε κάποιο ίδρυμα. Περισσότερες πληροφορίες

Πρόγραμμα Fulbright για φοιτητές

Απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να διεξαγάγουν ανεξάρτητη έρευνα ή να φοιτήσουν σε αγγλόφωνο Master’s Ελληνικού Πανεπιστημίου και διαθέτουν πτυχίο Bachelor's ή Master's καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες που επιθυμούν να εκπονήσουν τη διατριβή τους. Οι υποψήφιοι πρέπει να εξασφαλίσουν τη διασύνδεσή τους με κάποιο ίδρυμα στην Ελλάδα. Οι υποτροφίες καλύπτουν διάστημα εννέα μηνών (ακαδημαϊκό πρόγραμμα). Θα εξεταστεί το ενδεχόμενο απονομής υποτροφιών εξάμηνης διάρκειας για καλλιτεχνικά πρότζεκτ και υποψήφιους διδάκτορες. Υποτροφίες προσφέρονται για όλα τα επιστημονικά πεδία. Περισσότερες πληροφορίες

Πρόγραμμα Fulbright-IKY για Υποψήφιους Διδάκτορες Πανεπιστημίων των Η.Π.Α.

Το Ίδρυμα Fulbright σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) χορηγεί μέχρι τέσσερις υποτροφίες σε Αμερικανούς υποψήφιους διδάκτορες Πανεπιστημίων των Η.Π.Α. για έρευνα σε ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή/και σε ερευνητικά κέντρα.  Η διάρκεια της υποτροφίας είναι έξι μήνες και αφορά σε όλα τα γνωστικά πεδία.  Οι υποψήφιοι πρέπει να λάβουν επίσημη και αναλυτική πρόσκληση συνεργασίας από ελληνικό ΑΕΙ ή/και ερευνητικό οργανισμό.  Περισσότερες πληροφορίες

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Ελληνικά Κρατικά Πανεπιστήμια

Η υποτροφία αυτή υποστηρίζει την παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην αγγλική γλώσσα σε ελληνικά κρατικά πανεπιστήμια.  Η επιλογή προγράμματος είναι ελεύθερη και ανοιχτή σε όλα τα γνωστικά πεδία.  Οι Αμερικανοί υποψήφιοι πρέπει να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής τους για να πάρουν την υποτροφία Fulbright.  Περισσότερες πληροφορίες

Διακρατικό ερευνητικό πρόγραμμα Fulbright: Ελλάδα-Τουρκία

Το διακρατικό αυτό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Fulbright στην Τουρκία δίνει σε φοιτητές τη δυνατότητα να διεξαγάγουν έρευνα στις δύο χώρες. Χορηγούνται έως δύο υποτροφίες ετησίως σε απόφοιτους πανεπιστημίου με προτίμηση σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές. Θα εξεταστούν αιτήσεις από τα παρακάτω πεδία σε σχέση με Ελλάδα και Τουρκία: περιβαλλοντικές σπουδές, θαλάσσια βιολογία, διαχείριση καταστροφών και ετοιμότητα αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, κλασικές, βυζαντινές, οθωμανικές σπουδές, πολιτικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες, κλασικές σπουδές / αρχαιολογία, πολιτική πολιτισμού, μουσική και τέχνες, τουρισμός (μεταξύ άλλων οικο- και αγροτουρισμός). Το πρόγραμμα διαρκεί εννέα μήνες και θα ξεκινήσει είτε στην Ελλάδα είτε στην Τουρκία, ανάλογα με την πρόταση που έχει κατατεθεί.  Περισσότερες πληροφορίες

Διακρατικό ερευνητικό πρόγραμμα Fulbright: Βουλγαρία- Ελλάδα

Το διακρατικό αυτό πρόγραμμα  με το Ίδρυμα Fulbright Βουλγαρίας δίνει σε φοιτητές τη δυνατότητα να διεξαγάγουν έρευνα στις δύο χώρες. Χορηγείται μία υποτροφία ετησίως σε απόφοιτους πανεπιστημίου με προτίμηση σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές. Θα εξεταστούν αιτήσεις από όλα τα πεδία, με ιδιαίτερη έμφαση στους παρακάτω επιστημονικούς κλάδους σε σχέση με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία: αρχαιολογία, ιστορία και ιστορία της τέχνης (αρχαία, βυζαντινή, οθωμανική και σύγχρονη), βαλκανικές σπουδές, μεταναστευτικές σπουδές, οικονομικά, τουρισμός (μεταξύ άλλων οικο- και αγροτουρισμός), διατήρηση πολιτισμικής κληρονομιάς, πολιτικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες, κλασικές σπουδές και τέχνες. Το πρόγραμμα διαρκεί εννέα μήνες και θα ξεκινήσει είτε στη Βουλγαρία είτε στην Ελλάδα, ανάλογα με την πρόταση που έχει κατατεθεί. Περισσότερες πληροφορίες

Πρόγραμμα Fulbright βοηθών καθηγητών αγγλικής

Αφορά φοιτητές που ολοκλήρωσαν πρόσφατα τις σπουδές τους και ενδιαφέρονται να εργαστούν ως βοηθοί καθηγητές στο Κολλέγιο Αθηνών – Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα καθώς και να ενεργήσουν ως νέοι πρεσβευτές, ενδυναμώνοντας τους δεσμούς ανάμεσα στο Κολλέγιο και τις Ηνωμένες Πολιτείες και συνδιαμορφώνοντας μια διαπολιτισμική εκπαιδευτική εμπειρία. Οι υπότροφοι καλούνται να μεταδώσουν στην κοινότητα του σχολείου τον πολιτισμό, τον ενθουσιασμό, τις ιδέες, τη γλώσσα και τις γνώσεις τους. Οι υποτροφίες χορηγούνται για περίοδο 10,5 μηνών. Περισσότερες πληροφορίες

Διακρατικές υποτροφίες διαλέξεων

Οι διακρατικές υποτροφίες διαλέξεων Fulbright προσφέρουν σε αμερικανούς επιστήμονες προγραμμάτων Fulbright που βρίσκονται στην Ευρώπη ευκαιρίες να εμπλουτίσουν την επαγγελματική και πολιτισμική εμπειρία τους πραγματοποιώντας σύντομες επισκέψεις σε άλλες χώρες με στόχο την υλοποίηση διαλέξεων/συνεργασιών. Περισσότερες πληροφορίες

Πρόγραμμα Fulbright Specialist

Το βραχυπρόθεσμο αυτό πρόγραμμα απονέμει υποτροφίες για περίοδο δύο έως έξι εβδομάδων. Στόχος των δράσεων του Fulbright Specialist είναι να προσφέρουν σε αμερικανούς επιστήμονες και επαγγελματίες από όλους τους επιστημονικούς κλάδους την ευκαιρία να συνεργαστούν με έλληνες ομολόγους τους σε διάφορα εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες

Απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα μπορείτε να βρείτε στην ενότητα
Questions and Answers

Η ανακοίνωση των ονομάτων των υποτρόφων γίνεται κάθε χρόνο μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου και κοινοποιείται στην ιστοσελίδα Fulbright Scholarship Program Timeline, όπου αναφέρονται και όλοι οι υπότροφοι Fulbright από το 1948.

Πρόσθετες πληροφορίες
Οι υπότροφοι Fulbright συμφωνούν ότι το όνομά τους καθώς και οι φωτογραφίες τους στο πλαίσιο της περιόδου χορήγησης της υποτροφίας ή επίσημων εκδηλώσεων του Ιδρύματος Fulbright μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δημοσιεύσεις του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ και του Ιδρύματος Fulbright, συμπεριλαμβανομένων αναρτήσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες καθώς και ανακοινώσεων σε ενημερωτικά δελτία.