Πληροφορίες σχετικά με σπουδές στις ΗΠΑ και το Πρόγραμμα Υποτροφιών για Αμερικανούς πολίτες επικοινωνήστε με το:

Νίκο Τουρίδη
Εκπαιδευτικό Σύμβουλο/Υπεύθυνο Αμερικανικού Προγράμματος Υποτροφιών
Ε
T 210 7241 811/2, εσωτ. 1

Πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Υποτροφιών για Έλληνες πολίτες επικοινωνήστε με την:

Ελς Σιάκος Χάναπε
Υπεύθυνη Ελληνικού Προγράμματος Υποτροφιών
E
T 210 7241 811/2, εσωτ. 3

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ FULBRIGHT
Διευθύνουσα Σύμβουλος: Άρτεμις Α. Ζενέτου
Γραμματέας Διευθύνουσας Συμβούλου: Άντζυ Φωτάκη
Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος: Νίκος Τουρίδης
Υπεύθυνη Ελληνικού Προγράμματος: Ελς Σιάκος Χάναππε
Οικονομικές Υπηρεσίες: Ανδρέας Ιωαννίδης

ΙΔΡΥΜΑ FULBRIGHT

Υποτροφίες για Έλληνες και Αμερικανούς Πολίτες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Σπουδές στις ΗΠΑ

Ερωτήσεις; Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε τις απαντήσεις
Χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια; Επικοινωνήστε μαζί μας

CONNECT