Προγράμματα Mεταπτυχιακής Έρευνας

Προγράμματα Mεταπτυχιακής Έρευνας

Πρόγραμμα Fulbright για φοιτητές

Απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να διεξαγάγουν ανεξάρτητη έρευνα ή να φοιτήσουν σε αγγλόφωνο Master’s Ελληνικού Πανεπιστημίου και διαθέτουν πτυχίο Bachelor's ή Master's καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες που επιθυμούν να εκπονήσουν τη διατριβή τους. Οι υποψήφιοι πρέπει να εξασφαλίσουν τη διασύνδεσή τους με κάποιο ίδρυμα στην Ελλάδα. Οι υποτροφίες καλύπτουν διάστημα εννέα μηνών (ακαδημαϊκό πρόγραμμα). Θα εξεταστεί το ενδεχόμενο απονομής υποτροφιών εξάμηνης διάρκειας για καλλιτεχνικά πρότζεκτ και υποψήφιους διδάκτορες. Υποτροφίες προσφέρονται για όλα τα επιστημονικά πεδία.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ (στα αγγλικά).