Προγράμματα Mεταπτυχιακής Έρευνας

Προγράμματα Mεταπτυχιακής Έρευνας

Απευθύνονται σε φοιτητές που επιθυμούν να διεξαγάγουν ανεξάρτητη έρευνα και είναι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν έρευνα πεδίου για τις ανάγκες της διατριβής τους. Οι υποψήφιοι πρέπει να εξασφαλίσουν τη συνεργασία τους με ίδρυμα στην Ελλάδα. Υποτροφίες χορηγούνται για διάστημα εννέα μηνών (ακαδημαϊκό πρόγραμμα). Μπορεί να δοθούν εξάμηνες υποτροφίες για καλλιτεχνικά projects και διδακτορικές διατριβές. Οι υποτροφίες καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα, με έμφαση στις Νεοελληνικές, Κλασικές και Βυζαντινές Σπουδές, στην Αρχαιολογία, στις Καλλιτεχνικές και Πολιτισμικές Σπουδές, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, στις Εβραϊκές Σπουδές και στις Σπουδές για το Έθνος και τη Διασπορά.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ (στα αγγλικά).

ΙΔΡΥΜΑ FULBRIGHT

Υποτροφίες για Έλληνες και Αμερικανούς Πολίτες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Σπουδές στις ΗΠΑ

Ερωτήσεις; Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε τις απαντήσεις
Χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια; Επικοινωνήστε μαζί μας

CONNECT