Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Ελληνικά Κρατικά Πανεπιστήμια

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Ελληνικά Κρατικά Πανεπιστήμια

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για Αμερικανούς Πολίτες σε Ελληνικά ΑΕΙ

Η υποτροφία αυτή υποστηρίζει την παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην αγγλική γλώσσα σε ελληνικά κρατικά πανεπιστήμια.  Η επιλογή προγράμματος είναι ελεύθερη και ανοιχτή σε όλα τα γνωστικά πεδία.  Οι Αμερικανοί υποψήφιοι πρέπει να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής τους για να πάρουν την υποτροφία Fulbright. 

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ (στα αγγλικά).