Σχετικά με το Fulbright

Σχετικά με το Fulbright

Το Fulbright αποτελεί τη ναυαρχίδα των διεθνών προγραμμάτων εκπαιδευτικών ανταλλαγών των Ηνωμένων Πολιτειών και υλοποιείται σε συνεργασία με περισσότερες από 160 χώρες παγκοσμίως. Το Πρόγραμμα, που θεσμοθετήθηκε το 1946, αποβλέπει στην καλλιέργεια της αμοιβαίας κατανόησης ανάμεσα στους λαούς.

Πρωταρχική πηγή χρηματοδότησης του Προγράμματος Fulbright είναι μια ετήσια επιχορήγηση από το Αμερικανικό Κογκρέσο προς το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Άμεση και έμμεση στήριξη παρέχουν επίσης οι κυβερνήσεις των χωρών που συμμετέχουν καθώς και οργανισμοί, επιχειρήσεις και ιδρύματα στις χώρες αυτές αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. H Υπηρεσία Εκπαιδευτικών και Πολιτισμικών Υποθέσεων (Bureau of Educational and Cultural Affairs – ECA) του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ διαχειρίζεται το Πρόγραμμα Fulbright στη βάση κανονισμών και πολιτικών που ορίζονται από το Συμβούλιο Υποτροφιών Εξωτερικού Fulbright (Fulbright Foreign Scholarship Board – FFSB).

Ετησίως απονέμονται περίπου 8.000 υποτροφίες, οι οποίες, υπό μορφή οικονομικής ενίσχυσης, δίνουν την ευκαιρία σε φοιτητές, επιστήμονες, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων να σπουδάσουν, να παρουσιάσουν διαλέξεις, να διδάξουν ή να διενεργήσουν έρευνα. Από το 1946, οπότε και ξεκίνησε, το Πρόγραμμα έχει στηρίξει περίπου 400.000 Fulbrighters.

FULBRIGHT PROGRAM