Χρηματοδότηση

Χρηματοδότηση

Η βασική πηγή χρηματοδότησης του Προγράμματος Fulbright προκύπτει από μια ετήσια επιχορήγηση στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικών και Πολιτισμικών Υποθέσεων (ECA) του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, από το Αμερικανικό Κογκρέσο. Η Ελληνική Κυβέρνηση υποστηρίζει επίσης το πρόγραμμα. Η υποστήριξη από τους δωρητές, είναι πολύ σημαντική για τη συνέχεια και την ανάπτυξη του προγράμματος υποτροφιών Fulbright.

Το Ίδρυμα Fulbright αναγνωρίζει με ευγνωμοσύνη την αδιάκοπη υποστήριξη και αφοσίωση των δωρητών του.

Μπορείτε να επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τη λίστα των σημερινών δωρητών καθώς και των δωρητών ανά ακαδημαϊκό έτος:

FOUNDATIONS & ORGANIZATIONS
John F. Costopoulos Foundation
John S. Latsis Public Benefit Foundation
A.G. Leventis Foundation
George P. Livanos Foundation
Stavros Niarchos Foundation

CORPORATIONS
Coca Cola Hellas S.A.
Eurobank Asset Management
Intracom Holdings S.A.
National Bank of Greece
PricewaterhouseCoopers S.A.
Procter & Gamble Hellas S.A.
A.G. Spanos Companies

EDUCATIONAL ORGANIZATIONS, ASSOCIATIONS & INDIVIDUALS
Athens College – Hellenic-American Educational Foundation
The International Propeller Club - Port of Piraeus
Salzburg Global Seminar
Santa Fe Art Institute
Anonymous
Peter Myrian
Miranda Xafa

BUILDING THE FUTURE THROUGH EDUCATION
The primary funding for the Fulbright Foundation in Greece comes from the Government of the United States with support from the Government of the Hellenic Republic.The Foundation wishes to acknowledge the numerous individuals who offer their support through pro bono services, as well as those who supported the “Fulbright Alumni Arts Series: Art Supports Education” grassroots fundraising initiative.

FOUNDATIONS & ORGANIZATIONS
Bank of Greece
John F. Costopoulos Foundation
The Hellenic Initiative
John S. Latsis Public Benefit Foundation
A.G. Leventis Foundation
George P. Livanos Foundation
Stavros Niarchos Foundation

GREEK & INTERNATIONAL CORPORATIONS
Coca Cola Hellas S.A.
Eurobank Asset Management
Athens Exchange Group
Intracom Holdings S.A.
National Bank of Greece
PricewaterhouseCoopers S.A.
Procter & Gamble Hellas S.A.
A .G. Spanos Companies

EDUCATIONAL ORGANIZATIONS, ASSOCIATIONS & INDIVIDUALS
Hellenic American Educational Foundation
The International Propeller Club - Port of Piraeus
Salzburg Global Seminar
Santa Fe Art Institute
Anonymous
Alexander Gigilinis
Peter Myrian
Alexander Simotas
Miranda Xafa

The Foundation also wishes to acknowledge the numerous individuals who offer their support through pro bono services, as well as those who supported the "Fulbright Alumni Arts Series: Art Supports Education” grassroots fundraising initiative.

FOUNDATIONS & ORGANIZATIONS
A.G. Leventis Foundation
John F. Costopoulos Foundation
John S. Latsis Foundation
Stavros Niarchos Foundation

GREEK & INTERNATIONAL CORPORATIONS
A .G. Spanos Companies
Coca Cola Hellas S.A.
Imerys Industrial Minerals Greece S.A.
Intracom Holdings
PricewaterhouseCoopers S.A.
Procter & Gamble Hellas S.A.

EDUCATIONAL ORGANIZATIONS, ASSOCIATIONS & INDIVIDUALS
Hellenic American Educational Foundation
The International Propeller Club-Port of Piraeus
Anonymous
Alexander Gigilinis
Miranda Xafa

We would like also to thank the following donors who offer valuable support to the Foundation through pro bono services:
PricewaterhouseCoopers S.A.
Raymond Matera

The Foundation wishes to acknowledge the numerous individuals who offered their support to the Foundation through the Fulbright Alumni Art Series-Art Supports Education initiative.

FOUNDATIONS & ORGANIZATIONS
A.G. Leventis Foundation
Paul & Alexandra Canellopoulos Foundation
John F. Costopoulos Foundation
The Hellenic Initiative
John S. Latsis Foundation
Stavros Niarchos Foundation


GREEK & INTERNATIONAL CORPORATIONS
A .G. Spanos Companies
Eurobank Asset Management
Imerys Industrial Minerals Greece S.A.
Intracom Holdings
National Bank of Greece
PricewaterhouseCoopers S.A.
Procter & Gamble Hellas S.A.


EDUCATIONAL ORGANIZATIONS, ASSOCIATIONS & INDIVIDUALS
Hellenic American Educational Foundation
The Hellenic College of Thessaloniki
The International Propeller Club-Port of Piraeus
Anonymous
Alexander Gigilinis
Peter Myrian
Miranda Xafa

We would like also to thank the following donors who offer valuable support to the Foundation through pro bono services:
George Borovas, Partner, Shearman & Sterling LLP
PricewaterhouseCoopers S.A.

The Foundation wishes to acknowledge the numerous individuals who offered their supportto the Foundation through the Fulbright Alumni Art Series-Art Supports education initiative

FOUNDATIONS & ORGANIZATIONS
A.G. Leventis Foundation
Paul & Alexandra Canellopoulos Foundation
John F. Costopoulos Foundation
Faith: An Endowment for Orthodoxy and Hellenism
John S. Latsis Foundation
Stavros Niarchos Foundation

GREEK & INTERNATIONAL CORPORATIONS
A .G. Spanos Companies
Eurobank Asset Management
Intracom Holdings
PricewaterhouseCoopers S.A.
Procter & Gamble Hellas S.A.
Imerys-S&B Industrial Minerals S.A.

EDUCATIONAL ORGANIZATIONS, ASSOCIATIONS & INDIVIDUALS
Hellenic American Educational Foundation
The International Propeller Club-Port of Piraeus
Anonymous
Alexander Gigilinis
Peter Myrian
Miranda Xafa

We would like also to thank the following donors who offer valuable support to the Foundation through pro bono services:
George Borovas, Partner, Shearman & Sterling LLP
PricewaterhouseCoopers S.A.

The Foundation wishes to acknowledge the numerous individuals who offered their support to the Foundation through the Fulbright Alumni Art Series-Art Supports Education initiative

FOUNDATIONS & ORGANIZATIONS
A.G. Leventis Foundation
Paul & Alexandra Canellopoulos Foundation
John F. Costopoulos Foundation
Faith: An Endowment for Orthodoxy and Hellenism
John S. Latsis Foundation
George P. Livanos Foundation
Stavros Niarchos Foundation

GREEK & INTERNATIONAL CORPORATIONS
A .G. Spanos Companies
Eurobank Asset Management
Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA Holding
Intracom Holdings
National Bank of Greece
PricewaterhouseCoopers S.A.
Procter & Gamble Hellas S.A.
S&B Industrial Minerals S.A.

EDUCATIONAL ORGANIZATIONS, ASSOCIATIONS & INDIVIDUALS
Hellenic American Educational Foundation
Hellenic College of Thessaloniki
The International Propeller Club-Port of Piraeus
Anonymous
Alexander Gigilinis
Peter Myrian
Alexander Simotas MD (in memory of Chrysoula Counelaki Fulbright alumna 1954-1955)

We would like also to thank the following donors who offer valuable support to the Foundation through pro bono services:
George Borovas, Partner, Shearman & Sterling LLP
PricewaterhouseCoopers S.A.

The Foundation wishes to acknowledge the numerous individuals who offered their support to the Foundation through the Fulbright Alumni Art Series-Art Supports Education initiative

FOUNDATIONS & ORGANIZATIONS
Paul & Alexandra Canellopoulos Foundation
John F. Costopoulos Foundation
Faith: An Endowment for Orthodoxy and Hellenism
John S. Latsis Foundation
George P. Livanos Foundation
Stavros Niarchos Foundation

GREEK & INTERNATIONAL CORPORATIONS
A .G. Spanos Companies
Coca Cola Hellas
Hellenic Distribution Agency Ltd.
Intracom Holdings
National Bank of Greece
PricewaterhouseCoopers S.A.
Procter & Gamble Hellas S.A.
S&B Industrial Minerals S.A.

EDUCATIONAL ORGANIZATIONS, ASSOCIATIONS & INDIVIDUALS
Hellenic American Educational Foundation
Hellenic College of Thessaloniki
The International Propeller Club-Port of Piraeus
Anonymous

FULBRIGHT ALUMNI
J. Philip Calabrese (Fulbright alumnus 1993-1994)
Alexander Simotas MD (in memory of Chrysoula Counelaki Fulbright alumna 1954-1955)
Jim Wright (Fulbright alumnus 1985-1986)

We would like also to thank the following donors who offer valuable support to the Foundation through pro bono services:
Raymond Matera
Athanasios Tsevas-Legal Counsel to the Foundation
George Borovas, Partner, Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.
PricewaterhouseCoopers S.A.

The Foundation wishes to acknowledge the numerous individuals who offered their support to the Foundation through the Fulbright Alumni Art Series-Art Supports education initiative

FOUNDATIONS & ORGANIZATIONS
Paul & Alexandra Canellopoulos Foundation
John F. Costopoulos Foundation
Faith: An Endowment for Orthodoxy and Hellenism
John S. Latsis Foundation
George P. Livanos Foundation
Stavros Niarchos Foundation

GREEK & INTERNATIONAL CORPORATIONS
A .G. Spanos Companies
Attica Bank S.A.
Coca Cola Hellas
Hellenic Distribution Agency Ltd.
Intracom Holdings
McKinsey Business Consultants Sole Partner Ltd Liability Company
PricewaterhouseCoopers S.A.
Procter & Gamble Hellas S.A.
S&B Industrial Minerals S.A.

EDUCATIONAL ORGANIZATIONS, ASSOCIATIONS & INDIVIDUALS
The International Propeller Club-Port of Piraeus
KOUROS Gallery, New York
Angelos Demetriou family
Anonymous
Alexander Gigilinis
Peter Myrian
Alexander Simotas

We would like also to thank the following donors who offer valuable support to the Foundation through pro bono services:
Raymond Matera
Athanasios Tsevas-Legal Counsel to the Foundation
George Borovas, Partner, Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.
PricewaterhouseCoopers S.A.

The Foundation wishes to acknowledge the numerous individuals who offered their support to the Foundation through the Fulbright Alumni Art Series-Art Supports education initiative

FOUNDATIONS & ORGANIZATIONS
Paul & Alexandra Canellopoulos Foundation
Faith: An Endowment for Orthodoxy and Hellenism
John S. Latsis Public Benefit Foundation
George P. Livanos Foundation

GREEK & INTERNATIONAL CORPORATIONS
A .G. Spanos Companies
Athens Stock Exchange S.A.
Coca Cola Hellas
Hellenic Distribution Agency Ltd.
Intracom Holdings
National Bank of Greece
OPAP S.A.
PricewaterhouseCoopers S.A.
Procter & Gamble Hellas S.A.
S&B Industrial Minerals S.A.
Union of Hellenic Chambers of Commerce-D. Bakatselos

EDUCATIONAL ORGANIZATIONS, ASSOCIATIONS & INDIVIDUALS
Hellenic College of Thessaloniki
The International Propeller Club-Port of Piraeus
Anonymous

We would like also to thank the following donors who offer valuable support to the Foundation through pro bono services:
Raymond Matera
Athanassios Tsevas-Legal Counsel to the Foundation
George Borovas, Partner, Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.
PricewaterhouseCoopers S.A.

The Foundation wishes to acknowledge the numerous individuals who offered their support to the Foundation through the Fulbright Alumni Art Series-Art Supports education initiative

FOUNDATIONS & ORGANIZATIONS
John F. Costopoulos Foundation
John S. Latsis Foundation
George P. Livanos Foundation
Stavros Niarchos Foundation

GREEK & INTERNATIONAL CORPORATIONS
A .G. Spanos Companies
Athenian Brewery S.A.
Coca Cola Hellas
Hellenic Distribution Agency Ltd.
Intracom Holdings
Dimitris Paraskevas Attorneys at Law
PricewaterhouseCoopers
Procter & Gamble Hellas S.A.
Proton Bank S.A.
S&B Industrial Minerals S.A.
Thessaloniki International Fair/Union of Hellenic Chambers of Commerce- Mr. Dimitrios Bakatselos

EDUCATIONAL ORGANIZATIONS, ASSOCIATIONS & INDIVIDUALS
AHEPA Athens Chapter HJ1
Hellenic College of Thessaloniki
The International Propeller Club-Port of Piraeus
MAKEDONIA Newspaper
Anonymous
John Moscahlaidis
Peter Myrian
Euridice Soulopoulou & Alexandros Kalfas
Angelos Canellopoulos (1931-2009)

We would like also to thank the following donors who offer valuable support to the Foundation through pro bono services:
Raymond Matera
Professor Athanassios Tsevas-Legal Counsel to the Foundation

FOUNDATIONS & ORGANIZATIONS
John F. Costopoulos Foundation
John S. Latsis Public Benefit Foundation
A.G. Levendis Foundation
George P. Livanos Foundation
Konstantine K. Mitsotakis Foundation

GREEK & INTERNATIONAL CORPORATIONS
A.G. Spanos Companies
Coca Cola Hellas S.A.
Hellenic Distribution Agency Ltd.
Intracom Holdings
Intralot S.A.
Elias Paraskevas Attorneys at Law
Procter & Gamble Hellas S.A.
S&B Industrial Minerals S.A.
Thessaloniki International Trade Fair S.A.

EDUCATIONAL ORGANIZATIONS & INDIVIDUALS
AHEPA Athens Chapter HJ1
Hellenic College of Thessaloniki
Dimirios Bakatselos-Union of Hellenic Chambers of Commerce and Industry
Andreas Martinos family
Anonymous
Peter Myrian

FULBRIGHT ALUMNI – ALUMNI ASSOCIATIONS
Association of Fulbright Scholars in Greece
Dominic Caristi

We would like also to thank the following donors who offer valuable support to the Foundation through pro bono services:
Raymond Matera
Athanassios Tsevas-Legal Counsel to the Foundation

FOUNDATIONS & ORGANIZATIONS
John F. Costopoulos Foundation
John S. Latsis Public Benefit Foundation
A.G. Levendis Foundation
George P. Livanos Foundation
Konstantine K. Mitsotakis Foundation
Stavros Niarchos Foundation
Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation
Lilian Voudouris Foundation

GREEK & INTERNATIONAL CORPORATIONS
A.G. Spanos Companies
Coca Cola Hellas S.A.
Gigilinis Shipping Group
Hellenic Distribution Agency Ltd.
Intracom Holdings
Intralot S.A.
Elias Paraskevas Attorneys at Law
Procter & Gamble Hellas S.A.
S&B Industrial Minerals S.A.
Thessaloniki International Trade Fair S.A.
Titan Cement Company S.A.

EDUCATIONAL ORGANIZATIONS & INDIVIDUALS
AHEPA Athens Chapter HJ1
Hellenic College of Thessaloniki
Dimirios Bakatselos-Union of Hellenic Chambers of Commerce and Industry
Anonymous
Angelos Canellopoulos
Peter Myrian

FULBRIGHT ALUMNI – ALUMNI ASSOCIATIONS
Robert Ferguson
Mary J. Riley

We would like also to thank the following donors who offer valuable support to the Foundation through pro bono services:
Raymond Matera
Athanassios Tsevas-Legal Counsel to the Foundation

education usa     GSA partner logo

ΙΔΡΥΜΑ FULBRIGHT

Υποτροφίες για Έλληνες και Αμερικανούς Πολίτες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Σπουδές στις ΗΠΑ

Ερωτήσεις; Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε τις απαντήσεις
Χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια; Επικοινωνήστε μαζί μας

CONNECT

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK