Δωρητές

Δωρητές

Οικοδομώντας το Μέλλον της Εκπαίδευσης

Η βασική χρηματοδότηση του Ιδρύματος Fulbright στην Ελλάδα προέρχεται από την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, συνεπικουρούμενη από την Ελληνική Πολιτεία, ωστόσο ουσιαστική και ανεκτίμητη είναι και η στήριξη από τους δωρητές μας, στους οποίους συγκαταλέγονται ιδρύματα, επιχειρήσεις, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, σύλλογοι και ιδιώτες.

Το Ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που προσφέρουν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελληνικής Δημοκρατίας καθώς και για τη γενναιοδωρία των δωρητών του, που από κοινού εξασφαλίζουν τη συνέχιση των υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων Προγραμμάτων Υποτροφιών Fulbright.

Fulbright Donors Recognized
Academic Year 2023-2024

FOUNDATIONS
John S. Latsis Public Benefit Foundation
A.G. Leventis Foundation
George P. Livanos Foundation

EDUCATIONAL ORGANIZATIONS, ASSOCIATIONS & INDIVIDUALS
Athens College - Hellenic-American Educational Foundation
George Handjinicolaou
The International Propeller Club - Port of Piraeus
Salzburg Global Seminar
Santa Fe Art Institute
Anonymous

CORPORATIONS
Coca Cola Hellas S.A.
Epignosis
Eurobank Asset Management
Intracom Holdings S.A.
National Bank of Greece
PricewaterhouseCoopers S.A.
Procter & Gamble Hellas S.A.
A.G. Spanos Companies

FULBRIGHT ALUMNI
Frederica Darema