Πρόγραμμα για Επιστήμονες: Global Scholars

Πρόγραμμα για Επιστήμονες: Global Scholars

Πρόγραμμα Fulbright για επιστήμονες του κόσμου

Δίνει τη δυνατότητα σε επιστήμονες να συμμετάσχουν σε πολυκρατικά, διαπεριφερειακά έργα. Ως ένα πραγματικά διεθνές πρόγραμμα, αμερικανοί επιστήμονες θα έχουν την ευκαιρία να προτείνουν ερευνητικές δράσεις ή δράσεις που συνδυάζουν τη διδασκαλία με την έρευνα οι οποίες θα διεξαχθούν σε δύο ή τρεις χώρες με δυνατότητα ευέλικτου προγραμματισμού και σε χρονικό εύρος ενός ακαδημαϊκού έτους ή δύο συναπτών ετών.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ (στα αγγλικά).