Ερευνητικό Πρόγραμμα σε Ελλάδα και Τουρκία

Ερευνητικό Πρόγραμμα σε Ελλάδα και Τουρκία

Η υποτροφία αυτή, που απονέμεται από κοινού με το Fulbright στην Τουρκία, επιτρέπει στους φοιτητές να διεξαγάγουν έρευνα στις δύο χώρες. Αιτήσεις γίνονται δεκτές από κάθε ακαδημαϊκό πεδίο, με έμφαση στα παρακάτω αντικείμενα που σχετίζονται με την Τουρκία και την Ελλάδα: Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Θαλάσσια Βιολογία, Ετοιμότητα Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, Κλασικές, Βυζαντινές και Οθωμανικές Σπουδές, Πολιτικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Κλασικές Επιστήμες/Αρχαιολογία, Πολιτισμική Διαχείριση, Μουσική και Καλές Τέχνες, Τουρισμός, (συμπεριλαμβανομένων του Οικοτουρισμού και του Αγροτουρισμού). Η υποτροφία χορηγείται για εννέα μήνες και μπορεί να ξεκινάει στην Τουρκία ή την Ελλάδα, ανάλογα με την υποβληθείσα πρόταση.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ (στα αγγλικά).

ΙΔΡΥΜΑ FULBRIGHT

Υποτροφίες για Έλληνες και Αμερικανούς Πολίτες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Σπουδές στις ΗΠΑ

Ερωτήσεις; Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε τις απαντήσεις
Χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια; Επικοινωνήστε μαζί μας

CONNECT