Ερευνητικό Πρόγραμμα σε Ελλάδα και Τουρκία

Ερευνητικό Πρόγραμμα σε Ελλάδα και Τουρκία

Διακρατικό ερευνητικό πρόγραμμα Fulbright: Ελλάδα-Τουρκία

Το διακρατικό αυτό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Fulbright στην Τουρκία δίνει σε φοιτητές τη δυνατότητα να διεξαγάγουν έρευνα στις δύο χώρες. Χορηγούνται έως δύο υποτροφίες ετησίως σε απόφοιτους πανεπιστημίου με προτίμηση σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές. Θα εξεταστούν αιτήσεις από τα παρακάτω πεδία σε σχέση με Ελλάδα και Τουρκία: περιβαλλοντικές σπουδές, θαλάσσια βιολογία, διαχείριση καταστροφών και ετοιμότητα αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, κλασικές, βυζαντινές, οθωμανικές σπουδές, πολιτικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες, κλασικές σπουδές / αρχαιολογία, πολιτική πολιτισμού, μουσική και τέχνες, τουρισμός (μεταξύ άλλων οικο- και αγροτουρισμός). Το πρόγραμμα διαρκεί εννέα μήνες και θα ξεκινήσει είτε στην Ελλάδα είτε στην Τουρκία, ανάλογα με την πρόταση που έχει κατατεθεί.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ (στα αγγλικά).