Ειδικές Επαγγελματικές Σπουδές

Ειδικές Επαγγελματικές Σπουδές

Ειδικές επαγγελματικές σπουδές στην Οδοντιατρική

Αμερικανική Οδοντιατρική Εταιρεία

Διεθνείς Φοιτητές Οδοντιατρικής

Κρατική Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος για Διεθνείς Φοιτητές

Κλινική εξειδίκευση στις Ηνωμένες Πολιτείες – Διεθνείς Απόφοιτοι Ιατρικής (IMGs)

ECFMG και προετοιμασία για τις εξετάσεις (σε στάδια)

Αρχικά, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.ecfmg.org (το ECFMG είναι το ακρωνύμιο του Educational Commission for Foreign Medical Graduates, δηλαδή της Εκπαιδευτικής Επιτροπής για Αλλοδαπούς Απόφοιτους της Ιατρικής), ο οποίος είναι ο οργανισμός που παρέχει τίτλους πιστοποίησης σε αλλοδαπούς αποφοίτους Ιατρικής, προκειμένου να διεκδικήσουν θέση κλινικής εξειδίκευσης στις ΗΠΑ.

Το πιο σημαντικό είναι να κατεβάσετε τα πιο πρόσφατα ενημερωτικά έντυπα του ECFMG και του USMLE (το USMLE είναι το ακρωνύμιο του U.S. Medical Licensing Examination, δηλαδή των Αμερικανικών Εξετάσεων Άδειας Άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος) από αυτόν τον σύνδεσμο.

Διαβάστε το υλικό πολύ προσεκτικά για να καταλάβετε τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται (ECFMG) και τη μορφή των εξετάσεων (USMLE).

Για αναλυτικές οδηγίες για τις εξετάσεις και τη διαδικασία της πιστοποίησης επισκεφτείτε αυτόν τον σύνδεσμο.