Όροι Χρήσης / Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Όροι Χρήσης

Ο σκοπός του παρόντος δικτυακού τόπου είναι να παρέχει πληροφορίες, εκπαιδευτικές υπηρεσίες και δυνατότητα επικοινωνίας με το ελληνικό πρόγραμμα του Ιδρύματος Fulbright, σε άτομα στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το εν λόγω υλικό αποτελεί αντικείμενο προστασίας βάσει του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Αμερικανικού δικαίου. Παρέχεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση σε άτομα ή οργανισμούς και απαγορεύεται η χρήση του για εμπορικούς σκοπούς. Ο χρήστης αποδέχεται ότι δεν έχει το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει ή εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, οποιοδήποτε τμήμα του περιεχομένου του δικτυακού τόπου fulbright.gr.

Το Ίδρυμα Fulbright Ελλάδος επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματος του για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του ή οποιασδήποτε μη εγκεκριμένης χρήσης των περιεχομένων του δικτυακού τόπου fulbright.gr.

Το Ίδρυμα Fulbright Ελλάδος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο να είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες, αλλά δεν έχει οποιασδήποτε σχετική ευθύνη. Σύνδεσμοι σε άλλους δικτυακούς τόπους παρέχονται «όπως είναι» και η παράθεση τους δεν συνιστά αποδοχή ή έγκριση του περιεχομένου τους.

Το Ίδρυμα Fulbright Ελλάδος ή οποιοσδήποτε σχετίζεται με την δημιουργία ή τη λειτουργία του δικτυακού τόπου fulbright.gr, δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας, τυχόν, προκύψει λόγω της πρόσβασης, χρήσης, αδυναμίας χρήσης του δικτυακού τόπου fulbright.gr ή για οποιαδήποτε διακοπή πρόσβασης, λάθος ή παράλειψη στο περιεχόμενο του. Ο χρήστης αποποιείται κάθε αξίωσης για αποζημίωση που μπορεί να προκύψει λόγω της χρήσης του δικτυακού τόπου fulbright.gr.

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Το απόρρητο των προσωπικών σας στοιχείων στο διαδίκτυο είναι εξαιρετικά σημαντικό για το Ίδρυμα Fulbright Ελλάδος, που δε συλλέγει προσωπικά δεδομένα εκτός εάν μας τα παράσχετε οικειοθελώς. Το Ίδρυμα κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων που του παρέχετε για να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας, αλλά δε μοιράζεται τις πληροφορίες αυτές με τρίτους χωρίς την έγκριση σας και δεν τις καταχωρεί σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό σύστημα μηχανοργάνωσης.

Στο Ίδρυμα Fulbright, σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας www.fulbright.gr. Στο κείμενο που ακολουθεί εξηγούμε πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς ή τα οποία εσείς μας παρέχετε.
Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν (εφεξής: «Δήλωση») προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς:

Γενικά:

Στα πλαίσια της υποχρέωσης διαφύλαξης και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, το Ίδρυμα Fulbright, δεσμεύεται να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες (εφεξής "προσωπικά δεδομένα") που συλλέγονται από τον παρόντα δικτυακό τόπο ως εξής

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής σας ως συνδρομητή στο Ενημερωτικό Δελτίο μας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Στο πλαίσιο της διαδικασίας συμπλήρωσης από εσάς της ειδικής φόρμας ενδιαφέροντος για διοργάνωση εκπαιδευτικών-συμβουλευτικών συναντήσεων, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, Διεύθυνση, Αριθμός Τηλεφώνου, Ακαδημαϊκό ιστορικό

Στο πλαίσιο της διαδικασίας συμπλήρωσης από εσάς ειδικής φόρμας αίτησης για υποτροφία από το Ίδρυμα Fulbright συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία Γεννήσεως, Φύλο, Οικογενειακή Κατάσταση, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, Διεύθυνση, Αριθμός Τηλεφώνου, Ακαδημαϊκό ιστορικό, Επαγγελματικό Ιστορικό, Βιογραφικό, Ερευνητικούς στόχους

Ειδικότερα:

Α. Συλλογή και σκοποί χρήσης των προσωπικών δεδομένων

Η λήψη των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά εφόσον εσείς επιλέξετε αυτοβούλως να τα παρέχετε. Σκοποί της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, είναι η ενημέρωση σας για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος και η αποστολή σχετικού Newsletter ή άλλου ενημερωτικού υλικού, καθώς και η διοργάνωση εκπαιδευτικών-συμβουλευτικών συναντήσεων.
Με την εγγραφή σας στη σελίδα μας, www.fulbright.gr, συναινείτε ρητώς στην αποθήκευση και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση. Επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, βάσει του νόμου (άρθρο 6.1(α), άρθρο 6.1(β) και 6.1(στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στη Δήλωση.

Β. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και δικαιώματα

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της υπόλοιπης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, διατηρείτε τα εξής δικαιώματα αναλυτικά:

  • Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας: Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς.
  • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων σας: Εφόσον μας ειδοποιήσετε σχετικά, θα διορθώσουμε τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.
  • Δικαίωμα για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας: Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς.
  • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας παραμένει ανεπηρέαστη από την ενέργεια αυτή, έως το σημείο ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.
  • Δικαίωμα για προβολή αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προβάλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον.

Γ. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Το Ίδρυμα Fulbright δεν μοιράζεται ούτε διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους και δεν τα καταχωρεί σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό σύστημα μηχανοργάνωσης. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του σκοπού της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, όπως αυτός γνωστοποιείται με την παρούσα Δήλωση.

Δ. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Το Ίδρυμα Fulbright εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα από απώλεια ή κακή χρήση. Οι συνεργάτες μας που μας υποστηρίζουν στη λειτουργία αυτού του διαδικτυακού τόπου επίσης συμμορφώνονται με αυτές τις διατάξεις.
Το Ίδρυμα Fulbright καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειάζεται τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους.