Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διδάσκοντες οποιοδήποτε αντικείμενο σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Αίτηση μπορούν επίσης να υποβάλουν σχολικοί βιβλιοθηκονόμοι, υπεύθυνοι σχολικής συμβουλευτικής και καθοδήγησης, ειδικοί σχεδιασμού αναλυτικών προγραμμάτων, συντονιστές ειδικής αγωγής της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και εκπαιδευτικοί από άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων διευθυντικών στελεχών που απασχολούνται με μαθητές της πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον κατά το ήμισυ του χρόνου τους.

Το πρόγραμμα αυτό επαγγελματικής ανάπτυξης διάρκειας τεσσάρων με πέντε μηνών, που θα λάβει χώρα σε πανεπιστήμιο της Αμερικής, προσφέρει σε περίπου 54 εκπαιδευτικούς από διάφορες χώρες μια μοναδική ευκαιρία να ενισχύσουν την εμπειρογνωσία τους στο αντικείμενό τους, να βελτιώσουν τις διδακτικές τους δεξιότητες,  να εμβαθύνουν τη γνώση τους σχετικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να εκπονήσουν ένα ατομικό ή ομαδικό πρότζεκτ. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν την παρακολούθηση μαθημάτων, την εκπαίδευση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας, επιμορφωτικά σεμινάρια τεχνολογίας, καθώς και ευκαιρίες παρατήρησης, συνδιδασκαλίας και ανταλλαγής εμπειρογνωσίας σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Ηνωμένων Πολιτειών.

ΑΙΤΉΣΕΙΣ:
Αίτηση από Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024 έως Παρασκευή, 17 Μαίου 2024
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης: Παρασκευή, 17 Μαίου 2024 τα μεσάνυχτα

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα (στα αγγλικά)

Φωτογραφία: Ευαγγελία Ηλιάδη