Πρόγραμμα Υποτροφιών για Αμερικανούς πολίτες

Πρόγραμμα Υποτροφιών για Αμερικανούς πολίτες

Προγράμματα Μεταπτυχιακής Έρευνας
Απευθύνονται σε φοιτητές που επιθυμούν να διεξαγάγουν ανεξάρτητη έρευνα και είναι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν έρευνα πεδίου για τις ανάγκες της διατριβής τους. Οι υποψήφιοι πρέπει να εξασφαλίσουν τη συνεργασία τους με ίδρυμα στην Ελλάδα. Υποτροφίες χορηγούνται για διάστημα εννέα μηνών (ακαδημαϊκό πρόγραμμα). Μπορεί να δοθούν εξάμηνες υποτροφίες για καλλιτεχνικά projects και διδακτορικές διατριβές. Οι υποτροφίες καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα, με έμφαση στις Νεοελληνικές, Κλασικές και Βυζαντινές Σπουδές, στην Αρχαιολογία, στις Καλλιτεχνικές και Πολιτισμικές Σπουδές, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, στις Εβραϊκές Σπουδές και στις Σπουδές για το Έθνος και τη Διασπορά.

Ερευνητικό Πρόγραμμα σε Βουλγαρία και Ελλάδα
Η υποτροφία αυτή, που απονέμεται από κοινού με το Fulbright στη Βουλγαρία, επιτρέπει στους φοιτητές να διεξαγάγουν έρευνα στις δύο χώρες. Αιτήσεις γίνονται δεκτές από κάθε ακαδημαϊκό πεδίο, με έμφαση στα παρακάτω αντικείμενα που σχετίζονται με τη Βουλγαρία και την Ελλάδα: Αρχαιολογία, Ιστορία και Ιστορία της τέχνης (αρχαία, βυζαντινή, οθωμανική και σύγχρονη), Βαλκανικές Σπουδές, Δια-συνοριακές/Μεταναστευτικές Σπουδές, Οικονομία, Τουρισμός (συμπεριλαμβανομένων του Οικοτουρισμού και του Αγροτουρισμού), Διατήρηση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς, Πολιτικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Κλασικές Σπουδές και Καλές Τέχνες. Η υποτροφία χορηγείται για εννέα μήνες και μπορεί να ξεκινάει από τη Βουλγαρία ή την Ελλάδα, ανάλογα με την υποβληθείσα πρόταση.

Ερευνητικό Πρόγραμμα σε Ελλάδα και Τουρκία
Η υποτροφία αυτή, που απονέμεται από κοινού με το Fulbright στην Τουρκία, επιτρέπει στους φοιτητές να διεξαγάγουν έρευνα στις δύο χώρες. Αιτήσεις γίνονται δεκτές από κάθε ακαδημαϊκό πεδίο, με έμφαση στα παρακάτω αντικείμενα που σχετίζονται με την Τουρκία και την Ελλάδα: Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Θαλάσσια Βιολογία, Ετοιμότητα Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών, Κλασικές, Βυζαντινές και Οθωμανικές Σπουδές, Πολιτικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Κλασικές Επιστήμες/Αρχαιολογία, Πολιτισμική Διαχείριση, Μουσική και Καλές Τέχνες, Τουρισμός, (συμπεριλαμβανομένων του Οικοτουρισμού και του Αγροτουρισμού). Η υποτροφία χορηγείται για εννέα μήνες και μπορεί να ξεκινάει στην Τουρκία ή την Ελλάδα, ανάλογα με την υποβληθείσα πρόταση.

Fulbright HAEF – Υποτροφία Βοηθών Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας
Αφορά φοιτητές (προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς) που αποφοίτησαν πρόσφατα και επιθυμούν να εργαστούν ως βοηθοί καθηγητές στο Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα/Hellenic American Educational Foundation (HAEF). Η υποτροφία ενισχύει τους δεσμούς ανάμεσα στο Ίδρυμα και τις Ηνωμένες Πολιτείες και παρέχει μια διαπολιτισμική εκπαιδευτική εμπειρία. Οι υπότροφοι καλούνται να εμφυσήσουν στη σχολική κοινότητα την κουλτούρα, τον ενθουσιασμό, τις ιδέες, τη γλώσσα και τις γνώσεις τους. Υποτροφίες χορηγούνται για διάστημα 10,5 μηνών.

Πρόγραμμα για Επιστήμονες και Καλλιτέχνες
Για ακαδημαϊκούς και καλλιτέχνες που επιθυμούν να δώσουν σειρά διαλέξεων ή/και να διεξαγάγουν έρευνα στην Ελλάδα. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού ή ανώτατου τίτλου σπουδών στο αντικείμενό τους και πρέπει να εξασφαλίσουν τη συνεργασία τους με ένα ίδρυμα στην Ελλάδα. Υποτροφίες χορηγούνται για διάστημα τριών έως τεσσάρων μηνών σε μια πληθώρα ακαδημαϊκών και επαγγελματικών πεδίων.

Πρόγραμμα Fulbright Specialists
Το πρόγραμμα αυτό χορηγεί υποτροφίες για περίοδο δύο έως έξι εβδομάδων. Οι δραστηριότητες του προγράμματος είναι σχεδιασμένες ώστε να προσφέρουν σε Αμερικανούς επιστήμονες και επαγγελματίες την ευκαιρία να συνεργαστούν με ελληνικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και άλλους οργανισμούς σε μία πληθώρα ακαδημαϊκών και επαγγελματικών πεδίων.

Υποτροφίες Διαλέξεων
Οι υποτροφίες για διαλέξεις, δίνουν την ευκαιρία σε Aμερικανούς επιστήμονες που βρίσκονται με υποτροφία Fulbright σε ευρωπαϊκή χώρα, να πραγματοποιήσουν κατά το διάστημα του προγράμματός τους, σύντομες επισκέψεις και συνεργασίες σε άλλη χώρα της Ευρώπης.

Θερινό Σεμινάριο Ελληνικών Κλασικών Σπουδών*
Για Αμερικανούς καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και καθηγητές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το θερινό σεμινάριο ελληνικών κλασικών σπουδών, ένα εντατικό πρόγραμμα έξι εβδομάδων, διοργανώνεται και προσφέρεται από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα (ASCSA) και υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα.
*Το πρόγραμμα δεν είναι διαθέσιμο αυτήν την περίοδο.

ΙΔΡΥΜΑ FULBRIGHT

Υποτροφίες για Έλληνες και Αμερικανούς Πολίτες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Σπουδές στις ΗΠΑ

Ερωτήσεις; Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε τις απαντήσεις
Χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια; Επικοινωνήστε μαζί μας

CONNECT