Σπουδές στις ΗΠΑ

E-Guides on U.S. Higher Education
In this section you can find various guides on selecting, preparing for tests and applying to U.S. colleges and universities. Information on researching for financial assistance is also available within these guides.

Education USA - 5 Steps Series
English ShortTerm Booklet
Graduate Booklet
Undergrad Booklet

Education USA - If you Want To Study Series
Book1 - Undergraduate
Book2 - Graduate
Book3 - Short_Term_ESL
Book4 - Pre-Departure

Top Search Engines for U.S. Studies
Listed below are some top search engines that will simplify your search on U.S. higher education institutions as they use various criteria to filter through the results.

Undergraduate
bigfuture.collegeboard.org 
nces.ed.gov/collegenavigator
www.petersons.com
www.princetonreview.com

Graduate
www.petersons.com
www.gradschools.com
www.mba.com

Athletic Scholarship Opportunities in the USA
NCAA (Divisions I & II)
NAIA
NJCAA (community colleges)

Distance Learning Programs
Distance Education Accrediting Commission (DEAC)

Financial Assistance for International Students
NAFSA: Association of International Educators
EducationUSA website - Financial Aid
Institute of International Education - Funding for U.S. Study

Greek Scholarship Foundations (for US Studies)
Greek Scholarship Foundations Rev JAN 2016

Intensive English Programs
EnglishUSA
Institute of International Education - Intensive English
University and College Intensive English Program (UCIEP)

Summer Study in the USA
www.summerstudyinusa.org

Tests Required for US College and University Admission
Undergraduate
IELTS
SAT - Reasoning and Subject Tests
TOEFL
Graduate
IELTS
GMAT
GRE
LSAT (for admission into US Law Schools)
MCAT (for admission into US Medical School)
TOEFL

ΙΔΡΥΜΑ FULBRIGHT

Υποτροφίες για Έλληνες και Αμερικανούς Πολίτες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Σπουδές στις ΗΠΑ

Ερωτήσεις; Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε τις απαντήσεις
Χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια; Επικοινωνήστε μαζί μας

CONNECT