Σπουδές στην Ελλάδα

Ministry of Education, Research and Religious Affairs

European Commission Eurydice Network: Overview of the Greek Educational System

Euroguidance Center of Greece: National Center for Vocational Orientation

European Centre for the Development of Vocational Training: Vocational Education and Training in Greece

Wikipedia entry on IEK: Institutes of Vocational Training in Greece

Maps of World on Education in Greece

United Nations Statistics on Education in Greece

Hellenic Statistical Authority 2014

Greek Institutions of Higher Education

Greek Universities and Polytechnic Schools

National and Kapodistrian University of Athens

National Technical University of Athens

Agricultural University of Athens

Athens University of Economics and Business

Panteion University of Social and Political Sciences

Athens School of Fine Arts

University of Piraeus

Aristotle University of Thessaloniki

University of Macedonia

University of Western Macedonia

University of Patras

University of Peloponissos

University of Ioannina

Democritus University of Thrace

University of Crete

Technical University of Crete

University of the Aegean

Ionian University

University of Thessaly

Harokopio University

The American College of Greece

Hellenic Open University

International Hellenic University


Technological Education Institutes

Technological Educational Institute of Athens

Technological Educational Institute of Piraeus
(Piraeus University of Applied Sciences)

Technological Educational Institute of Western Macedonia
(Western Macedonia University of Applied Sciences)

Technological Educational Institute of Epirus

Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki

Technological Educational Institute of Central Greece
(Central Greece University of Applied Sciences)

Technological Educational Institute of Thessaly

Technological Educational Institute of the Ionian Islands

Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology

Technological Educational Institute of the Peloponnese

Technological Educational Institute of Crete

Technological Educational Institute of Western Greece

Technological Educational Institute of Central Macedonia

School of Pedagogical and Technological Education

ΙΔΡΥΜΑ FULBRIGHT

Υποτροφίες για Έλληνες και Αμερικανούς Πολίτες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες / Σπουδές στις ΗΠΑ

Ερωτήσεις; Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε τις απαντήσεις
Χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια; Επικοινωνήστε μαζί μας

CONNECT